نمایش بارها

نام کالانوع کالاکشور مبداءوزن کل- تن
ovlhعادیایران20
پتروشیمیعادیایران22
soda ashعادیایران500 تن
لوله فولادی به طول ۱۱.۸۰ سامتیمتر ۲ شاخه وزن کل ۷ تنعادیUnited Arab Emirates۷ تن
باریجهعادیایران14700
ماشین لیزرعادیچین12.5
میوهعادیایران25 تن
ست سرمعادیچین15
کاغذ دیواریعادیChina12
سیب درختیعادیایران25تن
پلی بکعادیچین30
نرمه گندلهعادیایران28000000
liquid caustic sodaخطرناکایران5000 MT
آب میوهعادیایران10
Bitumenعادیایران1000
تجهیزات برق صنعتیعادیچین459
پلی پروپلینعادیایران25
قیرخطرناکایران۵۰۰۰
قیر 6070عادیایران10000
دستگاه گونی دوزیعادیChina0
کیس دوربین مداربستهعادیچین7
عصاره قهوهعادیSouth Korea۳۶
پمپ آبعادیچین24471
رب گوجه اسپتیک در بشکهعادیایران20.48
سیمانعادیایران50000
نام کالانوع کالاکشور مبداءوزن کل- تن