نمایش بارها

نام کالانوع کالاکشور مبداءوزن کل- تن
کیس دوربین مداربستهعادیچین7
عصاره قهوهعادیSouth Korea۳۶
پمپ آبعادیچین24471
رب گوجه اسپتیک در بشکهعادیایران20.48
سیمانعادیایران50000
قیرعادیایران۵۰۰۰
خرماعادیایران20
اسید بوریکعادیChile27
قیرعادیایران15000
Dryer screenعادیایران3711
قیر 6070 بشکهعادیایران60000
rdvعادیایران10000
rdvعادیایران15000
face mask line machineryعادیچین940kgs
اورهعادیایران55000
اورهعادیایران55000000
قیر ۶۰/۷۰ جامبوبگ یک تنیعادیایران۱۰۰۰۰
نوار بهداشتیعادیایران7100kg
نوار بهداشتیعادیایران7100kg
نوار بهداشتیعادیایران7100kg
نوار بهداشتیعادیایران7100kg
نوار بهداشتیعادیایران7100kg
ماده معدنی پوزولانعادیایران2000
کشمشعادیایران20
پنیرعادیایران00
نام کالانوع کالاکشور مبداءوزن کل- تن