نمایش بارها

نام کالانوع کالاکشور مبداءوزن کل- تن
Feed Grade amterialعادیChina18
مغصلعادیچین4.376
لوازم جانبی جشنعادیچین8951
شویندهعادیایران10
کاستیک سوداعادیایران22
تخم کتانعادیSouth Africa20تن
Citric acid- اسید سیتریکعادیچین200
ovlhعادیایران20
پتروشیمیعادیایران22
soda ashعادیایران500 تن
لوله فولادی به طول ۱۱.۸۰ سامتیمتر ۲ شاخه وزن کل ۷ تنعادیUnited Arab Emirates۷ تن
باریجهعادیایران14700
ماشین لیزرعادیچین12.5
میوهعادیایران25 تن
ست سرمعادیچین15
کاغذ دیواریعادیChina12
سیب درختیعادیایران25تن
پلی بکعادیچین30
نرمه گندلهعادیایران28000000
liquid caustic sodaخطرناکایران5000 MT
آب میوهعادیایران10
Bitumenعادیایران1000
تجهیزات برق صنعتیعادیچین459
پلی پروپلینعادیایران25
قیرخطرناکایران۵۰۰۰
نام کالانوع کالاکشور مبداءوزن کل- تن