مطالب توسط جبرائیل حاجی زاده

فرم استعلام درخواست کشتی

فرم استعلام درخواست کشتی برای استعلام کشتی نام و نام خانوادگی   ماریا یامی نام شرکت   دریاتجارت ایمان تلفن   ۰۲۱۸۸۸۷۴۳۹۰ شماره همراه   ۰۹۰۲۴۱۶۵۰۷۳ ایمیل   Csv1@daryatejaratiman.ir اطلاعات بار نام کالا   خشکبار نوع کالا   عادی کشور مبداء   ایران بندر مبداء   بندر شهيد رجايي کشور مقصد   Germany شهر یا […]

فرم استعلام درخواست کشتی

فرم استعلام درخواست کشتی برای استعلام کشتی نام و نام خانوادگی   فرشید شیری نام شرکت   دژان کهن کسری تلفن   ۰۸۱۳۲۵۲۸۸۵۰ شماره همراه   ۰۹۱۲۱۲۷۴۴۵۲ ایمیل   farshid.shiri@yahoo.com اطلاعات بار نام کالا   هندوانه نوع کالا   عادی کشور مبداء   ایران بندر مبداء   بندر لنگه کشور مقصد   Oman نوع حمل […]

فرم استعلام درخواست کشتی

فرم استعلام درخواست کشتی برای استعلام کشتی نام و نام خانوادگی   Mo شماره همراه   09123367027 ایمیل   Mo_go22@yahoo.com اطلاعات بار نام کالا   گوگرد گرانوله نوع کالا   عادی کشور مبداء   ایران بندر مبداء   بندر شهيد رجايي کشور مقصد   چين شهر یا بندر مقصد   Zhen jiang port نوع حمل […]

فرم استعلام درخواست کشتی

فرم استعلام درخواست کشتی برای استعلام کشتی نام و نام خانوادگی   shahabi شماره همراه   09173813150 ایمیل   shahbazi_sana@yahoo.com اطلاعات بار نام کالا   سیمان نوع کالا   عادی کشور مبداء   ایران بندر مبداء   بندر امام خميني کشور مقصد   هند شهر یا بندر مقصد   Mundra نوع حمل   کانتینر سایز […]

فرم ارسالی جدید فرم درخواست کشتی

فرم ارسالی جدید فرم درخواست کشتی برای استعلام کشتی تاریخ درخواست   10/06/2019 نام و نام خانوادگی   وحید راد شماره همراه   09363839268 ایمیل   Vahid@novga.com اطلاعات بار نام کالا   کلینکر نوع کالا   عادی کشور مبداء   ایران بندر مبداء   بندر شهيد رجايي کشور مقصد   کویت شهر یا بندر مقصد […]

فرم ارسالی جدید فرم درخواست کشتی

فرم ارسالی جدید فرم درخواست کشتی برای استعلام کشتی تاریخ درخواست   09/06/2019 نام و نام خانوادگی   Alireza نام شرکت   سردخانه سيو شماره همراه   ٠٩١٢٦٧٧٢٥٧٢ ایمیل   Sardkhanehsave@gmail.com اطلاعات بار نام کالا   انبه نوع کالا   عادی کشور مبداء   گینه بیسائو شهر یا بندر مبداء   كوناكري کشور مقصد   […]

فرم ارسالی جدید فرم درخواست کشتی

فرم ارسالی جدید فرم درخواست کشتی برای استعلام کشتی تاریخ درخواست   09/06/2019 نام و نام خانوادگی   عباس مهرایی نام شرکت   ساحل بیکران البرز تلفن   77499342 شماره همراه   09120583009 ایمیل   abbas_mehraiy@yahoo.com اطلاعات بار نام کالا   قیر نوع کالا   عادی کشور مبداء   ایران بندر مبداء   بندر شهيد […]

فرم ارسالی جدید فرم درخواست کشتی

فرم ارسالی جدید فرم درخواست کشتی برای استعلام کشتی تاریخ درخواست   09/06/2019 نام و نام خانوادگی   شبیر بخاری نام شرکت   TDK پاکستان تلفن   09901034471 شماره همراه   09122791830 ایمیل   Letexport2020@gmail.com اطلاعات بار کشور مبداء   ایران بندر مبداء   بندر شهيد رجايي کشور مقصد   چين شهر یا بندر مقصد […]