جدول تعرفه حق توقف دموراژ در بنادر جهان

کشوربندرارزتعرفه-روزهافوت 20فوت 40تعرفه-روزهاسقف باز / کفی -معادل 20 فوتتعرفه -روزها یخچالی -معادل 20 فوت
چینشامل کلیه بنادرUSDJanuary 7, 201900January 7, 20190January 4, 20190
چینشامل کلیه بنادرUSDAugust 20, 20191020August 20, 201920May 14, 201930
چینشامل کلیه بنادرUSD21-30204021-304015-2460
چینشامل کلیه بنادرUSDاز روز 31 به بعد3060از روز 31 به بعد60از روز 25 به بعد90
هنگ کنگشامل کلیه بنادرUSDJanuary 7, 201900January 7, 20190January 4, 20190
هنگ کنگشامل کلیه بنادرUSDAugust 20, 20191020August 20, 201920May 14, 201930
هنگ کنگشامل کلیه بنادرUSD21-30204021-304015-2460
هنگ کنگشامل کلیه بنادرUSDاز روز 31 به بعد3060از روز 31 به بعد60از روز 25 به بعد90
تایوانشامل کلیه بنادرUSDJanuary 7, 201900January 7, 20190January 4, 20190
تایوانشامل کلیه بنادرUSDAugust 14, 2019510August 14, 201910May 11, 201915
تایوانشامل کلیه بنادرUSDاز روز 15 به بعد1020از روز 15 به بعد20از روز 12 به بعد30
ژاپنشامل کلیه بنادرUSDJanuary 7, 201900January 7, 20190423730
ژاپنشامل کلیه بنادرUSDAugust 14, 2019510August 14, 2019104250115
ژاپنشامل کلیه بنادرUSDاز روز 15 به بعد1020از روز 15 به بعد20از روز 12 به بعد30
کره جنوبیشامل کلیه بنادرUSDJanuary 7, 201900January 7, 20190January 4, 20190
کره جنوبیشامل کلیه بنادرUSDاز روز 8 به بعد510از روز 8 به بعد10از روز 5 به بعد15
هندشامل کلیه بنادرUSDJanuary 5, 201900January 5, 20190January 5, 20190
هندشامل کلیه بنادرUSDJune 12, 20191530June 12, 201930June 12, 201945
هندشامل کلیه بنادرUSD13-19255013-195013-1975
هندشامل کلیه بنادرUSD20-26408020-268020-26120
هندشامل کلیه بنادرUSDاز روز 27 به بعد60120از روز 27 به بعد120از روز 27 به بعد180
پاکستانشامل کلیه بنادرUSDJanuary 7, 201900January 7, 20190January 4, 20190
پاکستانشامل کلیه بنادرUSDاز روز 8 به بعد510از روز 8 به بعد10از روز 5 به بعد15
سریلانکاشامل کلیه بنادرUSDJanuary 7, 201900January 7, 20190January 7, 20190
سریلانکاشامل کلیه بنادرUSDAugust 14, 20197.8815.75August 14, 201910August 14, 201931.5
سریلانکاشامل کلیه بنادرUSDاز روز 15 به بعد10.521از روز 15 به بعد20از روز 15 به بعد42
اندونزیشامل کلیه بنادرUSDJanuary 7, 201900January 7, 20190January 4, 20190
اندونزیشامل کلیه بنادرUSDAugust 12, 20191020August 12, 201920May 12, 201930
اندونزیشامل کلیه بنادرUSDاز روز 13 به بعد1530از روز 13 به بعد30از روز 13 به بعد45
بنگلادششامل کلیه بنادرUSDJanuary 5, 201900January 5, 20190January 4, 20190
بنگلادششامل کلیه بنادرUSDJune 12, 2019714June 12, 201914May 11, 201921
بنگلادششامل کلیه بنادرUSD13-19122513-1924December 18, 201936
بنگلادششامل کلیه بنادرUSDاز روز 20 به بعد2535از روز 20 به بعد50از روز 19 به بعد75
تایلندشامل کلیه بنادرUSDJanuary 7, 201900January 7, 20190January 4, 20190
تایلندشامل کلیه بنادرUSDAugust 14, 2019510August 14, 201910May 9, 201915
تایلندشامل کلیه بنادرUSDاز روز 15 به بعد1020از روز 15 به بعد20از روز 10 به بعد30
مالزیشامل کلیه بنادرUSDJanuary 7, 201900January 7, 20190January 4, 20190
مالزیشامل کلیه بنادرUSDAugust 15, 2019510August 15, 201910May 12, 201915
مالزیشامل کلیه بنادرUSDاز روز 16 به بعد1020از روز 16 به بعد20از روز 13 به بعد30
ویتنامشامل کلیه بنادرUSDJanuary 7, 201900January 7, 20190January 4, 20190
ویتنامشامل کلیه بنادرUSDAugust 15, 2019510August 15, 201910May 12, 201915
ویتنامشامل کلیه بنادرUSDاز روز 16 به بعد1020از روز 16 به بعد20از روز 13 به بعد30
سنگاپورشامل کلیه بنادرUSDJanuary 7, 201900January 7, 20190January 4, 20190
سنگاپورشامل کلیه بنادرUSDاز روز 8 به بعد1020از روز 8 به بعد20از روز 5 به بعد30
فیلیپینشامل کلیه بنادرUSDJanuary 7, 201900January 7, 20190January 4, 20190
فیلیپینشامل کلیه بنادرUSDاز روز 8 به بعد510از روز 8 به بعد10از روز 5 به بعد15
میانمارشامل کلیه بنادرUSDJanuary 7, 201900January 7, 20190January 4, 20190
میانمارشامل کلیه بنادرUSDاز روز 8 به بعد36از روز 8 به بعد6از روز 5 به بعد9
ایرانشامل کلیه بنادرRLSJanuary 10, 201900January 10, 20190January 4, 20190
ایرانشامل کلیه بنادرRLSNovember 20, 2019210000420000November 20, 2019دو برابرMay 14, 2019سه برابر
ایرانشامل کلیه بنادرRLS21-3029000058000021-30دو برابر15-24سه برابر
ایرانشامل کلیه بنادرRLS31-40500000100000031-40دو برابر25-34سه برابر
ایرانشامل کلیه بنادرRLSاز روز 41 به بعد8000001600000از روز 41 به بعددو برابراز روز 35 به بعدسه برابر
امارات متحده عربیشامل کلیه بنادر وارداتAEDJanuary 7, 201900January 7, 20190January 3, 20190
امارات متحده عربیشامل کلیه بنادر وارداتAEDAugust 15, 20194080August 15, 201980April 13, 2019200
امارات متحده عربیشامل کلیه بنادر وارداتAEDاز روز 16 به بعد80160از روز 16 به بعد160از روز 14 به بعد400
امارات متحده عربیشامل کلیه بنادر صادراتAEDJanuary 5, 201900January 5, 20190January 3, 20190
امارات متحده عربیشامل کلیه بنادر صادراتAEDJune 15, 20194080June 15, 201980April 13, 2019200
امارات متحده عربیشامل کلیه بنادر صادراتAEDاز روز 16 به بعد80160از روز 16 به بعد160از روز 14 به بعد400
قطرشامل کلیه بنادرQARJanuary 7, 201900January 7, 20190January 3, 20190
قطرشامل کلیه بنادرQARAugust 14, 20192550August 14, 201940April 13, 2019100
قطرشامل کلیه بنادرQARاز روز 15 به بعد50100از روز 15 به بعد80از روز 14 به بعد200
کویتشامل کلیه بنادرKWDJanuary 8, 201900January 8, 20190January 4, 20190
کویتشامل کلیه بنادرKWDSeptember 13, 2019510September 13, 201910May 8, 201920
کویتشامل کلیه بنادرKWD14-18102014-1820September 13, 201940
کویتشامل کلیه بنادرKWD19-23204019-234014-1860
کویتشامل کلیه بنادرKWDاز روز 24 به بعد3060از روز 24 به بعد60از روز 19 به بعد80
عمانشامل کلیه بنادرOMRJanuary 10, 201900January 10, 20190January 3, 20190
عمانشامل کلیه بنادرOMRNovember 20, 201924November 20, 20194April 13, 201910
عمانشامل کلیه بنادرOMRاز روز 21 به بعد48از روز 21 به بعد8از روز 14 به بعد20
بحرینشامل کلیه بنادرBHDJanuary 10, 201900January 10, 20190January 5, 20190
بحرینشامل کلیه بنادرBHDNovember 20, 201936November 20, 20193June 12, 201911
بحرینشامل کلیه بنادرBHDاز روز 21 به بعد510از روز 21 به بعد5از روز 13 به بعد22
عراقشامل کلیه بنادرUSDJanuary 20, 201900January 20, 20190January 4, 20190
عراقشامل کلیه بنادرUSD21-3051021-3010May 14, 201915
عراقشامل کلیه بنادرUSDاز روز 31 به بعد1020از روز 31 به بعد20از روز 15 به بعد30
عربستان سعودیشامل کلیه بنادرSARJanuary 15, 201900January 15, 20190January 15, 20190
عربستان سعودیشامل کلیه بنادرSARاز روز 16 به بعد50100از روز 16 به بعد50از روز 16 به بعد100
یمنشامل کلیه بنادرUSDJanuary 15, 201900January 15, 20190January 3, 20190
یمنشامل کلیه بنادرUSD16-2051016-2010از روز 4 به بعد30
یمنشامل کلیه بنادرUSDاز روز 211020از روز 2120
سودانشامل کلیه بنادرUSDJanuary 15, 201900January 15, 20190January 5, 20190
سودانشامل کلیه بنادرUSD16-25101516-2520June 15, 201930
سودانشامل کلیه بنادرUSDاز روز 26 به بعد1520از روز 26 به بعد30از روز 16 به بعد45
اردنشامل کلیه بنادرUSDJanuary 15, 201900January 15, 20190January 4, 20190
اردنشامل کلیه بنادرUSD16-2551016-2510May 14, 201915
اردنشامل کلیه بنادرUSDاز روز 26 به بعد1020از روز 26 به بعد20از روز 15 به بعد30
لبنانشامل کلیه بنادرUSDJanuary 7, 201900January 7, 20190January 5, 20190
لبنانشامل کلیه بنادرUSDAugust 14, 20191015August 14, 201915از روز 6 به بعد45
لبنانشامل کلیه بنادرUSDاز روز 15 به بعد1530از روز 15 به بعد30
ترکیهشامل کلیه بنادرUSDJanuary 7, 201900January 7, 20190January 4, 20190
ترکیهشامل کلیه بنادرUSDAugust 14, 2019816August 14, 201916May 11, 201924
ترکیهشامل کلیه بنادرUSD15-21163215-2132December 18, 201948
ترکیهشامل کلیه بنادرUSDاز روز 22 به بعد3248از روز 22 به بعد48از روز 19 به بعد96
سوریهشامل کلیه بنادرUSDJanuary 14, 201900January 14, 20190January 4, 20190
سوریهشامل کلیه بنادرUSDاز روز 15 به بعد1020از روز 15 به بعد20از روز 5 به بعد30
لیبیشامل کلیه بنادرUSDJanuary 10, 201900January 10, 20190January 4, 20190
لیبیشامل کلیه بنادرUSDNovember 30, 201958November 30, 20198May 24, 201915
لیبیشامل کلیه بنادرUSDاز روز 31 به بعد812از روز 31 به بعد12از روز 25 به بعد24
الجزایرشامل کلیه بنادرUSDJanuary 15, 201900January 15, 20190از روز 180
الجزایرشامل کلیه بنادرUSD16-30122216-3020
الجزایرشامل کلیه بنادرUSD31-90182831-9025
تونسشامل کلیه بنادرUSDJanuary 12, 201900January 12, 20190January 5, 20190
تونسشامل کلیه بنادرUSD13-2251013-2210June 15, 201915
تونسشامل کلیه بنادرUSD23-3281523-321516-2524
تونسشامل کلیه بنادرUSDاز روز 33 به بعد1020از روز 33 به بعد20از روز 26 به بعد30
مصرشامل کلیه بنادرUSDJanuary 7, 201900January 7, 20190January 5, 20190
مصرشامل کلیه بنادرUSDAugust 14, 20191224August 14, 2019هر دستگاه 30June 14, 2019هر دستگاه 30
مصرشامل کلیه بنادرUSDاز روز 15 به بعد2448از روز 15 به بعدهر دستگاه 60از روز 15 به بعدهر دستگاه 60
مراکششامل کلیه بنادرMADJanuary 7, 201900January 7, 20190January 4, 20190
مراکششامل کلیه بنادرMADاز روز 8 به بعد150300از روز 8 به بعد300از روز 5 به بعد450
کنیا / تانزانیاشامل کلیه بنادرUSDJanuary 14, 201900January 14, 20190January 4, 20190
کنیا / تانزانیاشامل کلیه بنادرUSD15-2161215-2112May 11, 201918
کنیا / تانزانیاشامل کلیه بنادرUSDاز روز 22 به بعد1224از روز 22 به بعد24از روز 12 به بعد36
آلمان/ اسپانیا/ دانمارک/ سوئد/ هلندشامل کلیه بنادرEUROJanuary 5, 201900January 5, 20190January 5, 20190
آلمان/ اسپانیا/ دانمارک/ سوئد/ هلندشامل کلیه بنادرEUROJune 15, 20191013June 15, 2019دو برابرJune 15, 2019سه برابر
آلمان/ اسپانیا/ دانمارک/ سوئد/ هلندشامل کلیه بنادرEUROاز روز 16 به بعد1320از روز 16 به بعددو برابراز روز 16 به بعدسه برابر
فرانسه / فنلاند / لهستانشامل کلیه بنادرEUROJanuary 7, 201900January 7, 20190January 5, 20190
فرانسه / فنلاند / لهستانشامل کلیه بنادرEUROAugust 15, 20191520August 15, 2019دو برابرJune 15, 2019سه برابر
فرانسه / فنلاند / لهستانشامل کلیه بنادرEUROاز روز 16 به بعد2030از روز 16 به بعددو برابراز روز 16 به بعدسه برابر
بریتانیاشامل کلیه بنادرEUROJanuary 5, 201900January 5, 20190January 5, 20190
بریتانیاشامل کلیه بنادرEUROJune 10, 20191530June 10, 2019دو برابرJune 10, 2019سه برابر
بریتانیاشامل کلیه بنادرEUROاز روز 11 به بعد2035از روز 11 به بعددو برابراز روز 11 به بعدسه برابر
بلژیکشامل کلیه بنادرEUROJanuary 5, 201900January 5, 20190January 5, 20190
بلژیکشامل کلیه بنادرEUROJune 15, 2019510June 15, 201910June 15, 201915
بلژیکشامل کلیه بنادرEUROاز روز 16 به بعد1020از روز 16 به بعد20از روز 16 به بعد30
ایتالیاشامل کلیه بنادرEUROJanuary 7, 201900January 7, 20190January 7, 20190
ایتالیاشامل کلیه بنادرEUROAugust 12, 2019710August 12, 2019August 12, 2019سه برابر
ایتالیاشامل کلیه بنادرEURO13-26142013-26دو برابر13-26سه برابر
ایتالیاشامل کلیه بنادرEUROاز روز 27 به بعد2030از روز 27 به بعددو برابراز روز 27 به بعدسه برابر
مالتاشامل کلیه بنادرEUROJanuary 7, 201900January 7, 20190January 7, 20190
مالتاشامل کلیه بنادرEUROAugust 17, 20191015August 17, 2019دو برابرAugust 17, 2019سه برابر
مالتاشامل کلیه بنادرEUROاز روز 8 به بعد2030از روز 8 به بعددو برابراز روز 8 به بعدسه برابر
روسیهشامل کلیه بنادرUSDJanuary 14, 201900January 14, 20190January 5, 20190
روسیهشامل کلیه بنادرUSD15-21204015-21دو برابرJune 21, 2019سه برابر
روسیهشامل کلیه بنادرUSDاز روز 22 به بعد4080از روز 22 به بعددو برابراز روز 22 به بعدسه برابر
یونانشامل کلیه بنادرUSDJanuary 10, 201900January 10, 20190January 3, 20190
یونانشامل کلیه بنادرUSDNovember 20, 2019510November 20, 201910April 13, 201915
یونانشامل کلیه بنادرUSDاز روز 21 به بعد1020از روز 21 به بعد20از روز 14 به بعد30
قبرسشامل کلیه بنادرUSDJanuary 10, 201900January 10, 20190January 3, 20190
قبرسشامل کلیه بنادرUSDNovember 17, 2019510November 17, 201910April 10, 201915
قبرسشامل کلیه بنادرUSD18-24102018-2420November 17, 201930
قبرسشامل کلیه بنادرUSDاز روز 25 به بعد2040از روز 25 به بعد40از روز 8 به بعد60
بلغارستانشامل کلیه بنادرUSDJanuary 10, 201900January 10, 20190January 4, 20190
بلغارستانشامل کلیه بنادرUSDNovember 20, 20191019November 20, 2019دو برابرMay 14, 2019سه برابر
بلغارستانشامل کلیه بنادرUSD21-30193821-30دو برابر15-24سه برابر
بلغارستانشامل کلیه بنادرUSDاز روز 312958از روز 31دو برابراز روز 25 به بعدسه برابر
رومانیشامل کلیه بنادرUSDJanuary 14, 201900January 14, 20190January 4, 20190
رومانیشامل کلیه بنادرUSD15-24102015-2420May 14, 201930
رومانیشامل کلیه بنادرUSDاز روز 25 به بعد1530از روز 25 به بعد30از روز 15 به بعد45
اکراینشامل کلیه بنادرUSDJanuary 7, 201900January 7, 20190January 4, 20190
اکراینشامل کلیه بنادرUSDAugust 14, 20191020August 14, 201920May 11, 201930
اکراینشامل کلیه بنادرUSDاز روز 15 به بعد2040از روز 15 به بعد40از روز 12 به بعد60
کوباشامل کلیه بنادرUSDJanuary 7, 201900January 7, 20190January 7, 20190
کوباشامل کلیه بنادرUSDاز روز 8 به بعد510از روز 8 به بعد10از روز 8 به بعد20
ونزوئلاشامل کلیه بنادرUSDJanuary 12, 201900January 12, 20190January 4, 20190
ونزوئلاشامل کلیه بنادرUSDاز روز 13 به بعد5080از روز 13 به بعددو برابراز روز 5 به بعدسه برابر
کشورهای دیگرشامل کلیه بنادرUSDJanuary 7, 201900January 7, 20190January 4, 20190
کشورهای دیگرشامل کلیه بنادرUSDاز روز 8 به بعد510از روز 8 به بعد10از روز 5 به بعد15
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *